Thai  Thai

เทศกาลในเชียงราย

เทศกาลและประเพณีที่น่าสนใจในเชียงราย  นอกจากสถานทีท่องเที่ยวแล้วยังมีงานเทศกาลและประเพณีที่น่าสนใจอีกหลายอย่างให้เที่ยวชม

 

ช่วงเดือน

ช่วงวัน

เทศกาล/ประเพณี

มกราคม ปลายเดือนธ.ค.-ต้นเดือนม.ค. เทศกาลชิมชา กาแฟ วาวี(อันซีนดอยช้าง)
ต้นเดือนม.ค. ประเพณีลานสาวกอด
กลางเดือนม.ค. ชิมอาหารจีนยูนาน ชมซากุระดอยผาตั้ง
ช่วงเดือนม.ค. งานสืบสานประเพณีสี่เผ่าชาวดอย
ช่วงเดือนม.ค งานมหกรรมอาการเฃียงราย
23-25ม.ค. วันศาลสมเด็จพรนเรศวรมหาชาติ
26ม.ค.-4ก.พ. งานพ่อขุนเม็งราย+งานกาชาด
27ม.ค. การแสดงเสียงแสงขนาดเล็ก"อาข่าคนภูเขา"
ปลายเดือนม.ค.-ต้นเดือนก.พ. งานไหว้สาพญาเม็งราย
กุมภาพันธ์ ปลายเดือนม.ค.-ต้นเดือนก.พ.(ช่วงตรุษจีน) เทษกาลกินวอ(ปีใหม่ลาหู่)
13-15ก.พ. งานดอกเสี้ยวดอกไม้บาน ณ ภูชี้ฟ้า
14ก.พ. งานมหัศจรรย์แห่งขุนเขาและเผ่าพันธุ์ตำบลแม่ยาว
16ก.พ.

ประเพณีฮ้องขวัญนก สืบชะตาทะเลสาบเชียงแสน

24ก.พ. การแสดงเสียงแสงขนาดเล็ก"อาข่าคนภูเขา"
27ก.พ. วันเทิดไท้องค์ราชันย์
มีนาคม ขึ้น14-15ค่ำเดือนหกเหนือ(เดือนสี่ไทย) ประเพณีขึ้นพระธาตุดอยตุง
13มี.ค. งานวันช้างไทยบ้านรวมมิตร
31มี.ค. การแสดงเสียงแสงขนาดเล็ก"อาข่าคนภูเขา"
เมษายน ช่วงเดือนเม.ย. งานอนุรักษ์มรดกไทยล้านนา
12-15เม.ย. งานประเพณีมหาสงกรานต์  อ.เมือง
13-15เม.ย. งานประเพณีสงกรานต์ อ.แม่สาย
13-15เม.ย. งานประเพณีสงกรานต์และแข่งเรือเมืองเชียงแสน
หลังสงกรานต์-พ.ค. ประเพณีบวงสวรงเจ้าพ่อปลาบึก เชียงของ
28เม.ย. การแสดงเสียงแสงขนาดเล็ก"อาข่าคนภูเขา"
พฤษภาคม กลางเดือนพ.ค.  งานลิ้นจี่และของดีจังหวัดเชียงราย
กลางเดือนพ.ค. งานสับประรดนางแล 
มิถุนายน เดือน8เหนือแรม8ค่ำ(อัฐมีบูชา)  ประเพณีสรงน้ำถ้ำพระ
กรกฎาคม    
สิงหาคม ช่วงเดือนส.ค. งานกระท้อน-ลำไย ต.ห้วยสัก 
กันยายน ปลายส.ค.-ก.ย. เทศกาลโล้ชิงช้าของชาวอาข่า
ตุลาคม 15ค่ำเดือน11 ประเพณีทานต้นเกี๊ยะหลวง
พฤศจิกายน 15ค่ำเดือน12(ลอยกระทง) งานวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงและงานประเพณีลอยกระทงประจำปี
15ค่ำเดือน12(ลอยกระทง) งานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง อ.เชียงแสน
ช่วงเดือนพ.ย. เทศกาลดอกบัวตองบานที่เวียงเชียงรุ้ง 
พ.ย.-ธ.ค. งานทานตะวันบานที่เวียงเชียงรุ้ง 
ธันวาคม ช่วงธ.ค. เทศกาลอาหาร(เทศบาล)
ปลายธ.ค.-ม.ค. เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม 
ปลายธ.ค.-ม.ค. มหัศจรรย์ชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่าดอยแม่ลอง

 

*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนการเดินทางเพื่อความสนุกในการเดินทางของท่าน*

credit :cots.go.th

Thai English
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com